تلفیقی‌های کمیسیون صنایع

تلفیقی‌های کمیسیون صنایع مشخص شدند

به گزارش خبرنگاران، اعضای کمیسیون صنایع نمایندگان خود در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ را انتخاب کردند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع سید محسن…

ادامه مطلب تلفیقی‌های کمیسیون صنایع مشخص شدند