مخالفت فرانسه با اقدام دانشجویان ایرانی برای چاپ تمبر «من محمد را دوست دارم»

به گزارش خبرنگاران تشکل های دانشگاهی ، رئیس جمهور فرانسه، اهانت نشریه این کشور به پیامبر رحمت و خدشه‌دار کردن احساسات بیش از یک میلیارد…

ادامه مطلب مخالفت فرانسه با اقدام دانشجویان ایرانی برای چاپ تمبر «من محمد را دوست دارم»