بازیکن NBA

تمدید ۵ ساله قرارداد ارزشمندترین بازیکن NBA

به گزارش خبرگزاران، یانیس آنتتوکومپو که برای دومین بار پیاپی به عنوان ارزشمندترین بازیکن NBA شناخته شد، قرارداد خود را برای ۵ سال دیگر با…

ادامه مطلب تمدید ۵ ساله قرارداد ارزشمندترین بازیکن NBA