قهرمان NBA به دنبال ستاره اسپانیایی تورنتو

به گزارش خبرگزاران، سرج ایباکا بازیکن ۳۱ ساله اسپانیایی که یکی از نفرات تاثیرگذار تورنتو رپتورز در چند فصل گذشته بوده و با این تیم دو فصل قبل…

ادامه مطلب قهرمان NBA به دنبال ستاره اسپانیایی تورنتو