«دین پرست» دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاران، به منظور اجرای به موقع و کامل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به…

ادامه مطلب «دین پرست» دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا شد