علی جعفری پویان «هوشنگان» را منتشر می کند/«تو شقایق بودی» تقدیم به «طوبی کرمانی»بانوی دانشمند

به گزارش خبرنگاران موسیقی ، «هوشنگان» اثری از «علی جعفری پویان» با استفاده از موتیف های ایرانی و کردی با اجرای چند ایده متفاوت از…

ادامه مطلب علی جعفری پویان «هوشنگان» را منتشر می کند/«تو شقایق بودی» تقدیم به «طوبی کرمانی»بانوی دانشمند