محمد نهاوندیان

تمدید مهلت پرداخت بدهی معوقه تولیدکنندگان شبکه بانکی تا آخر امسال

به گزارش خبرنگاران حوزه دولت ، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: ما در ستاد ملی…

ادامه مطلب تمدید مهلت پرداخت بدهی معوقه تولیدکنندگان شبکه بانکی تا آخر امسال