فرانک لمپارد

لمپارد: وظیفه من حمایت از ورنر است

به گزارش خبرگزاران، تیمو ورنر در هفته های اخیر با انتقادات زیادی مواجه شده است. گلزن آلمانی در تابستان امسال از تیم آر.ب لایپزیگ به…

ادامه مطلب لمپارد: وظیفه من حمایت از ورنر است