باشگاه العین

رقیب آسیایی فولاد به دنبال جذب مدافع الزمالک مصر

به گزارش خبرگزاران، سایت «الکابتن» مصر خبر داد که باشگاه العین امارات پیشنهادی به احمد سید زیزو مدافع الزمالک مصر داده تا این مدافع را…

ادامه مطلب رقیب آسیایی فولاد به دنبال جذب مدافع الزمالک مصر