سه‌شنبه، آغاز ثبت‌نام در مسابقات قهرمانی کشور پومسه غیرحضوری

به گزارش خبرگزاران، پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پومسه به صورت غیرحضوری و در دو گروه مردان و زنان از تاریخ پنجم تا ۲۸ آذرماه…

ادامه مطلب سه‌شنبه، آغاز ثبت‌نام در مسابقات قهرمانی کشور پومسه غیرحضوری