وزنه‌برداری جوانان

فهرست اردونشینان وزنه‌برداری جوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاران، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم وزنه‌برداری جوانان کشورمان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان از جمعه چهارم بهمن ماه زیر نظر سعید…

ادامه مطلب فهرست اردونشینان وزنه‌برداری جوانان مشخص شد