رکورد قطر در جام جهانی ۲۰۲۲؛ هواداران می‌توانند در یک روز ۳ بازی را تماشا کنند

به گزارش خبرگزاران، کمیته آماده سازی پروژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در جدیدترین گزارش به رکوردهای جالب این دوره از جام جهانی که می تواند…

ادامه مطلب رکورد قطر در جام جهانی ۲۰۲۲؛ هواداران می‌توانند در یک روز ۳ بازی را تماشا کنند