جام ملت‌های آسیا 2027

جلسه فدراسیون قطر برای بررسی میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷

به گزارش خبرگزاران، فدراسیون فوتبال قطر روز گذشته به همراه حمد بن خلیفه رئیس این فدراسیون و دیگر اعضایش یک جلسه در زمینه تدارکات خود…

ادامه مطلب جلسه فدراسیون قطر برای بررسی میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷