کشتی جام پیتلاسینسکی

کشتی جام پیتلاسینسکی| ساروی و بالی حریفان خود را شناختند

  به گزارش خبرگزاران، مراسم وزن کشی و قرعه کشی مسابقات پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام پیت لاسینسکی لهستان، دقایقی…

ادامه مطلب کشتی جام پیتلاسینسکی| ساروی و بالی حریفان خود را شناختند