جانلوئیجی بوفون

یوونتوس توپ را به زمین بوفون انداخت

به گزارش خبرگزاران، نشریه «گازتا دلو اسپورت» ایتالیا خبر داد باشگاه یوونتوس توپ را به زمین جانلوئیجی بوفون دروازه بان ۴۰ ساله اش انداخته تا…

ادامه مطلب یوونتوس توپ را به زمین بوفون انداخت