پس از شکست در دادگاه خانوادگی؛ «جانی دپ» به هری پاتر هم باخت

به گزارش خبرنگاران سینمایی ، جانی دپ روز جمعه اعلام کرد دیگر نقش جادوگر تاریک، «گلرت گریندل والد» را در فیلم «هیولاهای شگفت انگیز» به تصویر…

ادامه مطلب پس از شکست در دادگاه خانوادگی؛ «جانی دپ» به هری پاتر هم باخت