بسیج اساتید

دوره‌های آموزشی شبکه‌های ملی و استانی قدرت نرم استادان دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

حسین عبداللهی‌فر معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی، اظهار داشت: همزمان با ایام الله ۹ دی…

ادامه مطلب دوره‌های آموزشی شبکه‌های ملی و استانی قدرت نرم استادان دانشگاه‌ها برگزار می‌شود