توافق مارسی با ناپولی برای جذب میلیک

به گزارش خبرگزاران، شبکه «اسکای اسپورت» ایتالیا خبر داد باشگاه مارسی فرانسه با ناپولی برای جذب آرکادیوش میلیک، مهاجم تیم ملی لهستان به توافق نهایی…

ادامه مطلب توافق مارسی با ناپولی برای جذب میلیک