مجموعه نمایشنامه های «نو» منتشر شد/تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره «وقفه»

  به گزارش خبرنگاران تئاترمجموعه نمایشنامه های نو در پنج دفتر در انتشارات نودا منتشر شد. در این مجموعه که آثاری از خلیل اسماعیلی، جواد تولمی،…

ادامه مطلب مجموعه نمایشنامه های «نو» منتشر شد/تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره «وقفه»