پیام وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی جوان/معاون هنری: جشنواره جوان بیانگر گذشته و حال موسیقی است

به گزارش خبرگزاران، در متن پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره ملی موسیقی جوان آمده است: فرهنگ و هنر این…

ادامه مطلب پیام وزیر ارشاد به جشنواره موسیقی جوان/معاون هنری: جشنواره جوان بیانگر گذشته و حال موسیقی است