فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد/در مرحلۀ نهایی جشنواره جوان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاران فراخوان بخش رقابتی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده…

ادامه مطلب فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر منتشر شد/در مرحلۀ نهایی جشنواره جوان چه گذشت؟