دو انتصاب در سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاران، حسین مسافرآستانه طی دو حکم جداگانه محسن بابایی‌ربیعی را به عنوان مدیر دبیرخانه و دستیار دبیر و مهدی دوایی را به عنوان…

ادامه مطلب دو انتصاب در سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر