فراخوان آثار پژوهشی تئاتر عروسکی منتشر شد

به گزارش خبرگزاران، متقاضیان بخش تالیف می‌بایست چکیده مقالات و پژوهش‌های خود را در مهلت مقرر در بخش ویژه «پژوهش و تحقیق» بر روی تارنمای…

ادامه مطلب فراخوان آثار پژوهشی تئاتر عروسکی منتشر شد