همراه با فیلم های جشنواره کودک| «فیتیله و ماه پیشونی» و بازخوانی قصه های کهن ایرانی

به گزارش خبرنگاران، اکران فیلم های آنلاین جشنواره فیلم کودک به دبیری علیرضا تابش امسال از پلتفرم های مختلف از روز گذشته، ۲۷ مهر ماه…

ادامه مطلب همراه با فیلم های جشنواره کودک| «فیتیله و ماه پیشونی» و بازخوانی قصه های کهن ایرانی