فصل جدید «هزار راه نرفته» تولید می شود/ بازدید مدیر شبکه دو از پشت صحنه

به گزارش خبرگزاران، محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو به همراه حمیدرضا دیبایی، قائم مقام شبکه و حبیب میدانچی مدیر طرح و برنامه از محل…

ادامه مطلب فصل جدید «هزار راه نرفته» تولید می شود/ بازدید مدیر شبکه دو از پشت صحنه