باشگاه پرسپولیس

سخنگوی باشگاه پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاران،  جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز دوشنبه با صدور حکمی، ابراهیم شکوری را با حفظ سمت در معاونت اجرایی باشگاه، به عنوان سخنگوی…

ادامه مطلب سخنگوی باشگاه پرسپولیس مشخص شد