جلال رشیدی کوچی

ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیعی بین نورچشمی‌ها را به همه ملت ایران می‌دهیم

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در موضوع یارانه درباره احتمال افزایش قمیت‌ها حامل‌های انرژی…

ادامه مطلب ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیعی بین نورچشمی‌ها را به همه ملت ایران می‌دهیم