ریاست حسن روحانی

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاران، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز ۱۸ آذر به ریاست حسن روحانی برگزار شد.

ادامه مطلب جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد