مجلس فردا جلسه غیرعلنی خواهد داشت

مجلس فردا جلسه غیرعلنی خواهد داشت

به گزارش خبرنگاران، مجلس فردا چهارشنبه ۱ بهمن ۹۹ جلسه غیرعلنی خواهد داشت. در این جلسه که از ساعت ۷:۴۵ دقیقه تا ۸:۳۰ دقیقه برگزار…

ادامه مطلب مجلس فردا جلسه غیرعلنی خواهد داشت