مجلس فردا با حضور وزیر صمت جلسه غیرعلنی دارد

 محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران ، اظهار داشت: بنابر تصمیم هیئت رئیسه، مجلس شورای اسلامی فردا یکساعت درباره…

ادامه مطلب مجلس فردا با حضور وزیر صمت جلسه غیرعلنی دارد