فدراسیون جهانی بوکس

یک نامزد انتخاباتی فدراسیون جهانی بوکس در خطر حذف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاران، با توجه به تعلیق موقت فدراسیون بوکس جمهوری دومینیکن به خاطر جرائم مختلف از جمله فساد از سوی کمیته انضباطی، نامزدی دومینگو…

ادامه مطلب یک نامزد انتخاباتی فدراسیون جهانی بوکس در خطر حذف قرار گرفت