تهیه طرحی در مجلس برای پاسخگو کردن کاندیداها درقبال وعده‌های انتخاباتی

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ‌ما شاهد هستیم که در زمان تبلیغات انتخاباتی عده‌ای از کاندیداها…

ادامه مطلب تهیه طرحی در مجلس برای پاسخگو کردن کاندیداها درقبال وعده‌های انتخاباتی