شهید فخری زاده

رونمایی از پوسترهای «جوهر گلگون علم» به یاد شهید فخری زاده

به گزارش خبرگزاران، از پوسترهای «جوهر گلگون علم» که به پاسداشت هفتمین روز از شهادت «محسن فخری زاده» دانشمند هسته ای کشور طراحی شده اند،…

ادامه مطلب رونمایی از پوسترهای «جوهر گلگون علم» به یاد شهید فخری زاده