«شب» ایتالیا در اسکار صبح می شود!

به گزارش خبرنگاران سینمایی به نقل از هالیوود ریپورتر، در یک تصمیم غافلگیرانه، مستند خاورمیانه نماینده کشور ایتالیا در رقابت اسکار ۲۰۲۱ خواهد بود. ایتالیا  فیلم…

ادامه مطلب «شب» ایتالیا در اسکار صبح می شود!