سید کاظم دلخوش

حذف قضاوت در شوراهای حل اختلاف و تقویت نظر مشورتی و صلح و سازش

به گزارش خبرنگاران، سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹) ‌در جریان رسیدگی به گزارش…

ادامه مطلب حذف قضاوت در شوراهای حل اختلاف و تقویت نظر مشورتی و صلح و سازش