اتحاد ملت ایران

ششمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگاران حوزه احزاب ، ششمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران با حضور آذر منصوری قائم مقام دبیرکل، حسین کاشفی و دیگر اعضای ارشد…

ادامه مطلب ششمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران برگزار شد