ندای ایرانیان

حزب ندای ایرانیان:‌ اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در شرایط تحریم و کرونا ضرورت دارد

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاران، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست دبیر کل حزب و با حضور رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای…

ادامه مطلب حزب ندای ایرانیان:‌ اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ در شرایط تحریم و کرونا ضرورت دارد