لیست ۱۹ نفر کارگزارنی‌ها »رَد گُم کنی» است/نامزد اصلی دقیقه ۹۰ رونمایی می‌شود

محمدزارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در گفت و گو با خبرنگاران  درباره انتشار یک لیست انتخاباتی از سوی محسن هاشمی اظهار داشت: این لیست…

ادامه مطلب لیست ۱۹ نفر کارگزارنی‌ها »رَد گُم کنی» است/نامزد اصلی دقیقه ۹۰ رونمایی می‌شود