دولت سیزدهم مجال آزمون و خطا نیست/ چهار ستون اصلی دولت مطلوب ۱۴۰۰

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاران، جبهه تحول‌خواهان انقلابی شامل سه حزب جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیانیه‌ای…

ادامه مطلب دولت سیزدهم مجال آزمون و خطا نیست/ چهار ستون اصلی دولت مطلوب ۱۴۰۰