«جشن سربرون» در جاده امام زاده داوود

«حسن نجاریان» تهیه کننده سریال «جشن سربرون» در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، گفت: این سریال همچنان در جاده امام زاده…

ادامه مطلب «جشن سربرون» در جاده امام زاده داوود