ارتباط جشنواره فیلم مقاومت با جبهه مقاومت چیست؟

«ماجد الساعدی» از فرمانده‌های حشد شعبی عراق، بر اهمیت برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تأکید کرد و به خبرنگاران سینمایی  گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی در…

ادامه مطلب ارتباط جشنواره فیلم مقاومت با جبهه مقاومت چیست؟