انفال قابل وقف نیست

جهانگیری: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال قابل وقف نیست

به گزارش خبرگزاران، اسحاق جهانگیری طی پی‌نوشتی در هامش نامه درباره آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اراضی جنگلی روستای آق مشهد ساری و ضرورت…

ادامه مطلب جهانگیری: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال قابل وقف نیست