رحیم زارع

سر رسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای سال بعد/ ۱۰۴ هزار میلیارد اعتبارات عمرانی خواهیم داشت

به گزارش خبرنگاران ، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ امروز (شنبه ۶ دی) در نشست خبری اظهار داشت: امروز اولین جلسه رسمی کمیسیون…

ادامه مطلب سر رسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای سال بعد/ ۱۰۴ هزار میلیارد اعتبارات عمرانی خواهیم داشت