حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور

میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال ۱۳۹۹ تعیین شد

به گزارش خبرگزاران، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و نیز حق…

ادامه مطلب میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال ۱۳۹۹ تعیین شد