فوتبال چتری

استیلی: فوتبال می تواند روی پای خود بایستد

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، حمید استیلی در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال اظهار داشت: در ابتدا تبریک می گویم که اساسنامه تصویب شد. از همه…

ادامه مطلب استیلی: فوتبال می تواند روی پای خود بایستد