حمید قنبری

حمید قنبری «همساز» را تدارک می بیند/ تولید ۱۰ قطعه با حضور نوازندگان سازهای کوبه ای

«حمید قنبری» پژوهشگر موسیقی و طراح پروژه «همساز» در گفت و گو با خبرنگاران موسیقی ، به احیای مفهوم واقعی همنوازی متکی بر همدلی در…

ادامه مطلب حمید قنبری «همساز» را تدارک می بیند/ تولید ۱۰ قطعه با حضور نوازندگان سازهای کوبه ای