کاراته

امیدواری ایران به حضور کاراته در المپیک با اجماع کشورهای آسیایی

به گزارش خبرگزاران، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به همراه نصرالله سجادی و پیمان فخری برای حضور در نشست شورای المپیک آسیا به…

ادامه مطلب امیدواری ایران به حضور کاراته در المپیک با اجماع کشورهای آسیایی