کمیسیون داوران کشتی با حامی مالی تفاهم نامه امضاء کرد

به گزارش خبرگزاران و به نقل از روابط عمومی فدارسیون کشتی، محمد مصلایی پور سرپرست کمیسیون داوران کشتی با تأیید این خبر گفت: به منظور…

ادامه مطلب کمیسیون داوران کشتی با حامی مالی تفاهم نامه امضاء کرد