مسلمانان؛ همزیستی و صلابت در حفظ هویت

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، قاسم جعفری عضو هیات علمی دانشگاه طی یادداشتی نوشت: امین معلوف روزنامه نگار مسیحی و معروف لبنانی می گوید:…

ادامه مطلب مسلمانان؛ همزیستی و صلابت در حفظ هویت