خزانه دار فدراسیون فوتبال

خزانه دار فدراسیون فوتبال: بودجه فدراسیون سه سال افزایش پیدا نکرده است

به گزارش خبرگزاران و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی سلیمانی عنوان کرد: در چهارسال و نیم گذشته روزهای سخت و خوب را در…

ادامه مطلب خزانه دار فدراسیون فوتبال: بودجه فدراسیون سه سال افزایش پیدا نکرده است